Úvod - Ilona Kučerová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odkaz na zakoupení vstupenek na večerní představení 13.4. v 19.30 hod.:

VSTUPENKY

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Velikonoční Evangelium podle houslí znovu v Ostravě


Po dvou letech budou mít Ostravané vzácnou příležitost zhlédnout výjimečné hudební představení Evangelium podle houslí. Velikonoční chrámové oratorium skladatele Pavla Helebranda, na jehož provedení se podílí na 180 zpěváků a hudebníků v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, zavítá do katedrály Božského Spasitele. Bylo zde uváděno v letech 2009
2016, kdy jej v devíti představeních vidělo přes devět tisíc diváků. Letošní dvě ostravská představení první pro školní mládež a seniory a druhé pro veřejnost proběhnou 13. dubna 2018 v 10.00 a v 19.30 hodin. Délka představení je cca 90 minut, je bez pauzy a je vhodné pro děti od 10ti let.
V červnu 2018 bude dílo provedeno na mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl
zdejší představení se uskuteční 20. a 21. června 2018 ve 20.30 hodin v Piaristickém chrámu Nalezeni sv. Kříže.
Dílo
Stylově vrstevnaté oratorium Evangelium podle houslí pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor, cimbálovou muziku, smyčcový orchestr, dechový orchestr, varhany a bicí nástroje je dílem současného skladatele Pavla Helebranda. Zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly - muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne - odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

Účinkující
sóla: Jiří Pavlica a Hradišťan,Veronika Holbová, Simona Mrázová, Anna Nitrová Číhalová, Jakub Tolaš, Pavel Liška, Juraj Čiernik, Jiří Halama, Norbert Lichý, Roman Vlkovič, Petr Němec, Jindřich Jakubal, Barbora Čechová.

členové operního orchestru, sboru a Operního studia NDM – sbormistryně Lenka Živocká
Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová a Vendula Burgetová

Pěvecký sbor města Klimkovic – sbormistryně Miroslava Halatová
Zašovský chrámový sbor
sbormistr Petr Borovička

Proměny Prostějov – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová a Pavla Copková
dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka při ZUŠ E. Runda – vedoucí Jarmila Červenková
Musica Opavia pod vedením Milana Zajíce
varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta
dirigent: Petr Šumník
produkce : Ilona Kučerová a Kulturní Ostrava z.s.


Záštitu nad představením převzal Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský a Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.


Předprodej

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. února 2018 na všech pobočkách Ostravského informačního servisu, www.ostravainfo.cz, tel.: 596 123 913.
Ceny vstupenek: představení pro veřejnost: zóna 1 (na místa)
400 Kč, zóna 2 (na místa) 300 Kč, zóna 3 (volné sezení) 150 Kč, dopolední představení pro školní mládež a seniory: jednotné vstupné 90 Kč.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky