Úvod - Ilona Kučerová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odkaz na zakoupení vstupenek na dopolední představení: 13.4.2018 v 10 hodin:
https://www.ostravainfo.cz/cz/akce/hudba/115637-evangelium-podle-housli.html

Evangelium podle houslí
Libreto a hudba Pavel Helebrand
Dne 13. dubna 2018 v 10.00 a v 19.30 hodin bude v katedrále Božského Spasitele v Ostravě uvedeno jedinečné dílo skladatele Pavla Helebranda Evangelium podle houslí.
Ostravskému publiku se tak znovu naskytne příležitost zhlédnout neuvěřitelný počet 180 účinkujících v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem v emotivním hudebním představení, které bývá pro svou organizační náročnost uváděno jen zřídka. V Ostravě bylo dosud uvedeno osmkrát, v letech 2009–2016, kdy jej zhlédlo celkem přes devět tisíc diváků.

Představení pro školy a seniory uvádíme dne 13. dubna 2018 v 10.00 hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Vstupné je jednotné ve výši 90 Kč za osobu, pedagogický dozor má vstup zdarma. Délka představení je do 90ti minut, bez pauzy a je vhodné pro děti od 10ti let.
Předprodej začíná ihned a to na níže uvedeném kontaktu.
Prostor katedrály neumožňuje, aby byl ze všech diváckých míst stejně dobrý výhled na pódium. V případě představení pro školy a seniory budou místa obsazována podle pořadí, v jakém budou diváci přicházet. Na místech, která poskytují omezený výhled na pódium, bude sledování vizuální stránky představení zajištěno pomocí velkoplošných obrazovek a projekčních pláten. V katedrále je k dispozici WC.
V případě zájmu kontaktujte: Ilona Kučerová, tel. 724 258 882, ilona.k@seznam.cz


Dílo
Helebrandovo stylově vrstevnaté oratorium zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly – muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi velikonočního týdne - odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o vzkříšení a nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

Účinkující
sóla: Jiří Pavlica a Hradišťan,
 Veronika Holbová, Anna Nitrová-Číhalová, Norbert Lichý, Jakub Tolaš, Pavel Liška, Roman Vlkovič,
 Petr Němec, Juraj Čiernik, Jiří Halama, Jindřich Jakubal
členové operního orchestru, sboru a Operního studia NDM – sbormistryně Lenka Živocká
Pěvecký sbor gymnázia v Olomouci-Hejčíně – sbormistryně Lenka Dohnalová a Vendula Burgetová
Proměny Prostějov – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová a Pavla Copková
Pěvecký sbor města Klimkovic – sbormistryně Miroslava Halatová
Zašovský chrámový sbor – sbormistr Petr Borovička
      dětská hudecká muzika Iskérka a Trnečka při ZUŠ E. Runda – vedoucí Jarmila Červenková
Musica Opavia pod vedením Milana Zajíce
varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta
dirigent: Petr Šumník

Záštitu nad představením převzal Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský.

Předprodej
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. února 2018 na všech pobočkách Ostravského informačního servisu, www.ostravainfo.cz, tel.: 596 123 913
Ceny vstupenek: představení pro veřejnost: zóna 1 (na místa) – 400 Kč, zóna 2 (na místa) – 300 Kč, zóna 3 (volné sezení) – 150 Kč, dopolední představení pro školní mládež a seniory: jednotné vstupné 90 Kč.

Více informací o projektu: www.vazna-hudba.cz, https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_housl%C3%AD

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky