Úvod - Ilona Kučerová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Evangelium podle houslí Smetanova Litomyšl

Po velmi úspěšném dubnovém provedení dvou představení chrámového oratoria Evangelium podle houslí skladatele Pavla Helebranda v Ostravě, v katedrále Božského Spasitele bude toto dílo provedeno na mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl 2018. A to dvě představení, která se uskuteční 20. a 21. června 2018 vždy ve 20.30 hodin v Piaristickém chrámu Nalezeni sv. Kříže.
http://www.smetanovalitomysl.cz/cs/program_2017/koncert/008-evangelium_podle_housli-114-detail
Dílo
Stylově vrstevnaté oratorium Evangelium podle houslí pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor, cimbálovou muziku, smyčcový orchestr, dechový orchestr, varhany a bicí nástroje je dílem současného skladatele Pavla Helebranda. Zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly - muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne - odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

Účinkující

sóla: Jiří Pavlica a Hradišťan,Veronika Holbová, Simona Mrázová, Anna Nitrová Číhalová, Jakub Tolaš, Pavel Liška, Juraj Čiernik, Jiří Halama, Norbert Lichý, Roman Vlkovič, Petr Němec, Jindřich Jakubal, Barbora Čechová.
členové operního orchestru, sboru a Operního studia NDM
– sbormistryně Lenka Živocká
Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová

Pěvecký sbor města Klimkovic – sbormistryně Miroslava Halatová
Zašovský chrámový sbor
sbormistr Petr Borovička

Proměny Prostějov – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová a Pavla Copková
dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka při ZUŠ E. Runda – vedoucí Jarmila Červenková
Musica Opavia pod vedením Milana Zajíce
varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta
dirigent: Petr Šumník
produkce : Ilona Kučerová
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky