Informace - Ilona Kučerová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace

Evangelium
 

Velikonoční Evangelium podle houslí znovu v Ostravě

Po dvou letech budou mít Ostravané vzácnou příležitost zhlédnout výjimečné hudební představení Evangelium podle houslí. Velikonoční chrámové oratorium skladatele Pavla Helebranda, na jehož provedení se podílí na 180 zpěváků a hudebníků v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, zavítá do katedrály Božského Spasitele. Bylo zde uváděno v letech 2009–2016, kdy jej v devíti představeních vidělo přes devět tisíc diváků. Letošní dvě ostravská představení první pro školní mládež a seniory a druhé pro veřejnost proběhnou 13. dubna 2018 v 10.00 a v 19.30 hodin. Délka představení je cca 90 minut, je bez pauzy a je vhodné pro děti od 10ti let.
V červnu 2018 bude dílo provedeno na mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl
zdejší představení se uskuteční 20. a 21. června 2018 ve 20.30 hodin v Piaristickém chrámu Nalezeni sv. Kříže.

Dílo
Stylově vrstevnaté oratorium Evangelium podle houslí pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor, cimbálovou muziku, smyčcový orchestr, dechový orchestr, varhany a bicí nástroje je dílem současného skladatele Pavla Helebranda. Zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly - muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne - odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

Účinkující
sóla: Jiří Pavlica a Hradišťan,
Simona Mrázová, Veronika Holbová
, Anna Nitrová Číhalová, Jakub Tolaš, Pavel Liška, Juraj Čiernik, Jiří Halama, Norbert Lichý, Jiří Sedláček, Jindřich Jakubal, Barbora Čechová
členové operního orchestru, sboru a Operního studia NDM
– sbormistryně Lenka Živocká
Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová a Vendula Burgetová
Pěvecký sbor města Klimkovic – sbormistryně Miroslava Halatová
Zašovský chrámový sbor
sbormistr Petr Borovička
Proměny Prostějov – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová a Pavla Copková
dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka při ZUŠ E. Runda – vedoucí Jarmila Červenková
Musica Opavia pod vedením Milana Zajíce
varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta
dirigent: Petr Šumník

Záštitu nad představením převzal Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský.

Předprodej
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. února 2018 na všech pobočkách Ostravského informačního servisu, www.ostravainfo.cz, tel.: 596 123 913.
Ceny vstupenek: představení pro veřejnost: zóna 1 (na místa)
400 Kč, zóna 2 (na místa) 300 Kč, zóna 3 (volné sezení) 150 Kč, dopolední představení pro školní mládež a seniory: jednotné vstupné 90 Kč.

Další informace o projektu
Evangelium podle housli 2016
Stránky pořadatelky Ilony Kučerové:
http://www.vazna-hudba.cz/
Heslo na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_housl%C3%AD
Fotoreportáž z roku 2009: http://ostravablog.cz/foto/evangelium-podle-housli-nadchlo-vyprodanou-katedralu/
Fotoreportáž z roku 2010:
http://ostravablog.cz/foto/evangelium-podle-housli-se-vratilo-do-ostravy/
Fotoreportáž z roku 2011:
http://ostravablog.cz/foto/strhujici-evangelium-podle-housli-v-roce-2011/
Rozhovor s Jiřím Pavlicou:
http://www.denik.cz/hudba/evangelium-podle-housli-se-po-roce20100319.html


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky