Informace - Ilona Kučerová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace

Evangelium
 

Evangelium podle houslí
Libreto a hudba Pavel Helebrand

Předprodej vstupenek na ostravské provedení:
Předprodej vstupenek zahájen 1. února 2016 na všech pobočkách Ostravského informačního servisu,
www.ostravainfo.cz, tel.: 596 123 913, Předprodej vstupenek NDM, třída Čs. legií 148/14, Ostrava 1, tel.: 596 276 203, 596 276 242, budova Telepace , Kostelní nám. 2, Ostrava 1


Představení:

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě 4. 4. 2016 v 10:00 hodin a v 19:30 hodin.
Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci 11.
4. 2016 v 19:00 hodin.


Záštitu nad představeními převzali Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský,
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce Ludgeřovice a Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Představení je realizováno za finanční podpory Statutárního města Ostravy, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Nadace Landek a Společnosti Ingeteam a.s.


Dílo
Helebrandovo stylově vrstevnaté oratorium zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly - muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne - odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

Účinkující
·
sóla: Jiří Pavlica a Hradišťan,
Veronika Holbová, Marcela Gurbalová, Anna Nitrová Číhalová, Jakub Tolaš, Tomáš Vzorek, Pavel Liška, Juraj Čiernik, Jiří Halama, Norbert Lichý, Jiří Sedláček, Jindřich Jakubal,
Barbora Čechová

· členové operního souboru a Operního studia NDM – sbormistryně Lenka Živocká

· Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová
a Vendula Burgetová

· Pěvecký sbor města Klimkovic – sbormistryně Miroslava Halatová

· Zašovský chrámový sbor – sbormistr Petr Borovička

· Proměny Prostějov – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová a Pavla Copková

· dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka při ZUŠ E. Runda – vedoucí Jarmila Červenková

· Musica Opavia pod vedením Milana Zajíce, členové orchestrů NDM a dalších ostravských  hudebních těles

· varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta
· dirigent: Petr Šumník

Dramaturg Tereza Pogodová
Režie
Pavel Helebrand

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky