Informace - Ilona Kučerová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace

Henry Purcell

Henry Purcell
O
de on St. Cecilia´s Day

Tímto monumentálním dílem velikána barokní hudby bychom rádi připomněli sepjetí sv. Cecílie s městem Ostrava a připojili se tak k oslavám významného výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. V roce 1454 povolil Jan Talafús z Ostrova městské radě Moravské Ostravy zřízení bočního oltáře sv. Cecílie v kostele sv. Václava. Sv. Cecílii si ostravští zvolili patronkou a ochránkyní města.
Óda na den svaté Cecílie
byla zkomponována  anglickým hudebním skladatelem Henrym Purcellem na text Nicholase Bradyho v roce 1692 na počest svátku sv. Cecílie, patronky hudebníků. Každoroční oslavy této svaté ženy připadají na den 22. listopadu. V textu Ódy jsou vychvalovány hudební nástroje a jednotlivé hlasy a je s nimi zacházeno jako s dramatickými postavami.  
Dílo je určeno pro 6 sólových hlasů, smíšený sbor a orchestr, který tvoří trubky, tympány, flétny, hoboje, smyčce a basso continuo.
Délka koncertu je cca 60 minut.
Dirigent:
Adam Sedlický
Sólisté:
Jana Doležílková
soprán
Barbora Baranová
mezzosoprán
Lenka Háčková
alt
Petr Němec
tenor
Adam Grygar
baryton
Martin Gurbal´ - bas
Sbor: Zašovský chrámový sbor pod vedením Petra Borovičky
Orchestr:
Orchestr opery Národního divadla moravskoslezského
Cembalo:
Marie Pluhařová

Záštitu nad koncertem převzala Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Koncert je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a společnocti Ingeteam a.s.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 10. 2017  na všech pobočkách Ostravského informačního servisu, www.ostravainfo.cz, tel.: 596 123 913


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky